* Hodočašće pješaka u Maria Gugging će biti u subotu 22. 6. Polazak je u 8,30 sati iz naše crkve, a sv. misa u Maria Gugging-u je u 16 sati. Na ovo hodočašće pozivamo posebno mlade, ali i sve vas koji možete izdržati teret hodanja.