SLAVLJE KRIZME ILI POTVRDE koje je trebalo biti 09. svibnja/maja 2020. će se održati u našoj crkvi Am Hof

u SUBOTU 19. rujna/septembra 2020. u 11 sati.

Krizmanicima će sakrament krizme podijeliti nadbiskup Vrhbosanski, kardinal VINKO PULJIĆ.