SLAVLJE KRIZME ILI POTVRDE KOJE ĆE NAŠIM KRIZMANICIMA PODIJELITI KARDINAL VINKO PULJIĆ, NADBISKUP VRHBOSANSKI, ĆE BITI U SUBOTU 09. svibnja/maja 2020. god. u 16 sati u crkvi AM HOF.