Slavlje PRVE PRIČESTI koje je trebalo biti 25. 04. 2020.

će biti u našoj crkvi Am Hof

u subotu, 26. rujna/septembra u 10 h za prvopričesnike s. Dragane i za prvopričesnike iz Atzgersdorfa i Strasshofa,

a u 12 sati za prvopričesnike s. Nikoline i s. Mire.

Prvopričesnici neka dođu na vjeronauk u subotu 12. 09. i nedjelju 13. 09. po rasporedu kojim su dolazili na vjeronauk prije korone.

Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika će biti u nedjelju 13. 9. u 16,30 sati u crkvi.