Od 29. svibnja/maja 2020.opet su moguća krštenja kod kojih je moguće biti prisutno najviše 100 osoba. Prijave u župnom uredu!