Od 29. svibnja/maja opet su moguća crkvena vjenčanja s najviše 100 prisutnih osoba!