* Danas slavimo 16. nedjelju u crkvenoj godini.

* Kroz mjesec srpanj i kolovoz nema misa na filijalama, a ovdje u crkvi Am Hof će biti radnim danima jutarnje mise u 7 sati, a večernje su redovito samo utorkom i petkom u 18 sati.

* I radno vrijeme našeg župnog ureda je u srpnju i kolovozu skraćeno. Pogledajte na vratima našeg župnog ureda, na oglasnim pločama i na našoj web-stranici.

* Fotografije i DVD sa slavlja prve pričesti možete podići u sakristiji, a sa slavlja krizme u župnom uredu.