* Kroz mjesec listopad svake večeri prije večernje mise, u 17,30 h imamo listopadske pobožnosti (krunica i litanije BDM-e).

*Naša Franjevačka mladež (FRAMA) je imala jučer u subotu u 18 sati ovdje u crkvi godišnju obnovu obećanja, a danas u 11 sati svečanu misu povodom 25-e obljetnice osnutka u Beču.

* Subotom u 20 sati je vjeronauk za mlade.

* Na štandu možete nabaviti najnoviji vjerski tisak:Katolički tjednik, Mali Koncil, Svjetlo Riječi, Naša ognjišta, kao i kalendare za 2020. godinu.

* Marijina legija poziva na duhovnu obnovu u 33 koraka -"Posveta Isusu Kristu po Mariji". Početak posvete je u ponedjeljak 28. 10. u 17,30h, a završetak 30. 11. Pobliže pogledajte na izvješenim plakatima.

* Od 5.-8. prosinca će se u kući susreta Tabor u Samoboru održati duhovna obnova. Cijena prijevoza, smještaja i hrane je 150 eura. Zainteresirani se mogu prijaviti kod s. Dragane.

* Danas je 2. nedjelja u mjesecu, nedjelja Župnog karitasa. Ovaj put skupljamo Vaše dobrovoljne novčane priloge za gradnju kapele i mrtvačnice u selu Podastinje, župa Kiseljak. Svoj novčani prilog možete ostaviti kod naših prakaratura na izlascima iz crkve.

* Kuglački klub "Slavonija" poziva na 34. Slavonske jeseni iduće subote 19. 10. u Mensu, Wiedner Hauptstrasse , 4. kotar.

* Kulturno-športsko društvo Tomislavgrad Beč organizira u subotu, 09. 11. u Casablanci 11. "Duvanjsku noć".