Prije nego li krenemo u obilazak crkve, promotrimo veličanstveno pročelje crkve Am Hof. Silvestro C. Carlone postavio je pročelje raskošno i rasprostranjeno na sam trg, te ono s terasom tvori građevinsku rijetkost na njemačkom prostoru. Na sljemenu pročelja crkve ukraljičena je Majka Božja kao kraljica devet anđeoskih korova, a ispod nje su njihovi predstavnici. Povrh terase stoje, u nadnaravnoj veličini, likovi najznačajnijih isusovačkih svetaca (Franjo Borgia, Ignacije, Franjo Ksaverski i Alojzije). S terase je papa Pio VI., za vrijeme svojega posjeta Beču, podijelio svoj blagoslov «urbi et orbi» (gradu i svijetu).

Ovdje je objavljen prestanak Rimskog carstva njemačkog naroda, jednako tako i objava utemeljenja Austrijskog carstva. Na terasu se 1983. popeo i papa Ivan Pavao II. Za svoga pastoralnog pohoda Austriji, a na trgu pred crkvom susreo se s domaćim i stranim radnicima. Ovo pročelje je darovima kraljice Eleonore završeno 1662. godine kao što pokazuje barokni ukras povrh glavnog prozora: »Anna Eleonora Augusta Deo Reginaeque Angelorum posuit MDCLXII.»

Župni oglasi

Obavijesti