Vjeronauk za krizmanike

Vjeronauk za krizmanike će se za sada odvijati na daljinu , online, preko radnih listova koji će se moći preuzeti na našoj web stranici. Preko tih će se radnih listova krizmanici kod kuće pripremati za krizmu. Slavlje smo krizme predvidjeli za subotu, 29. svibnja 2021. godine, a svetu krizmu bi podijelio krčki biskup, mons. Ivica Petanjak.