Srijeda, 22 svibnja, 2024

Kapela sv. Franje Ksaverskog

U sljedećoj kapeli, odmah iza ugla, jedna stara slika sv. Obitelji, povrh nje, gotovo preko čitavog zida, značajna zgoda iz vremena osnivanja isusovačkog Reda. Papa Pavao III. predaje sv. Ignaciju i njegovim sljedbenicima papinsku bulu kojom potvrđuje Red. Desno, ispod prozora, jedan od malog broja očuvanih epitafa (grofica Mansfeldt-Döring). Na prozorskoj strani je oltar sv. Franje Ksaverskog, kojem se na slici ukazuje Majka Božja. Na svodu su freske sa scenama iz njegova života. Oltar desno od njega nadmašuje velika slika sv. Markgrofa Leopolda. Ova je slika prije bila u njemu posvećenoj kapeli u predvorju crkve. Ispod, u ovalu, umjetnički vrijedna slika sv. Ivana Nepomuka, bočno pojačana s dva pozlaćena barokna anđela. Na središnjem nosivom stupu, jedna, takozvana, «crna Gospa» u obliku ikone, s nepoznatim porijeklom.