Nedjelja, 24 rujna, 2023

Kip sv. Josipa

Na sljedećem nosivom stupu između kapela stoji, u nadnaravnoj veličini, moderan kip sv. Josipa, Isusovog hranitelja i zaštitnika Crkve. To je posvetni dar jednog rumunjskog umjetnika u zahvalu za uspješan bijeg. Kip je izradio nama nepoznati emigrant koji je prebjegao na Zapad i znak je jednog vremena diktatura koje nisu bile daleko udaljene od ovoga grada.