Župno pastoralno vijeće

Vijeće koje sudjeluje u župskim aktivnostima.