Utorak, 16 srpnja, 2024

Kratka povijest Hrvata

U 7. stoljeću dolaze na istočnu obalu Jadrana i stvaraju svoju državu kojom do 925. upravljaju knezovi. U 7. stoljeću za kneza Višeslava primaju kršćanstvo (Višeslavova krstionica).

925. okrunjen je prvi hrvatski kralj Tomislav. On ujedinjuje Dalmatinsku i Posavsku Hrvatsku i širi granice na istok.

1105. hrvatski kralj Zvonimir umire bez potomka i hrvatsko kraljevstvo ulazi preko kraljice (ugarske princeze) u sastav ugarskog kraljsvstva.

1527. hrvatsko plemstvo se odlučuje na saboru u Križevcima za Habsburgovce i postaje dijelom Monarhije.

1867. Austro-ugarskom nagodbom Hrvatska je ponovno, mimo svoje želje, predana Ugarskom kraljestvu.

1918. Hrvatska, nezadovoljna odnosima monarhije i Ugarske prema njoj, ulazi u sastav nove države južnih Slavena zajedno sa Slovencima i Srbima.

1941. nezadovoljna životom u novoj državi pokušava stvoriti svoju samostalnost u čemu zbog interesa na Balkanu ne uspijeva.

1945. stvaranjem komunističke Jugoslavije postaje dijelom iste države drugoga političkog usmjerenja.

1991. nakon pada komunizma Hrvatska, nezadovoljna potlačenošću, komunističkom diktaturom i desetljetnim pokušajima Srbije da se proširi na njene krajeve, traži svoju samostalnost i nakon petogodišnjeg rata i 900-godišnjih težnji, konačno 1995. oslobađa svoje područje i postiže kao država svoju samostalnost. Priznata je 15. 1. 1992. Članicom UN postala …… a od 2004. ulazi u krug država koje će pristupiti 2007. u EU.