Utorak, 16 srpnja, 2024

Trijumfalni luk

Okrenimo se sada velikom trijumfalnom luku. Na njemu su dvije izvrsne drvene plastike (kipa) Navještenje Mariji. Potječu iz razdoblja visokog baroka. U izduženom luku smješteni su dva vitka kipa, lijevo arkanđela Gabrijela i desno Marije prebrođujući i povezujući crkvu bočno i po dužini.