Srijeda, 22 svibnja, 2024

Kapela sv. Ignacija Lojole

Odmah uz oltar sv. Križa je kapela sv. Ignacija. Oltarna slika i stropne freske potječu od spomenutog slikara A. Pozzoa (ukazanje Isusa s križem sv. Ignaciju). Povrh ove je jedna mala slika Majke Božje koja, prema staroj predaji, diktira Ignaciju knjižicu duhovnih vježbi. Na prividnom tabernakulu je vrijedna Pieta (Gospa s mrtvim Isusovim tijelom). Na zidovima su slike isusovačkih svetaca, među ostalim sv. Johannesa von Berchmann i sv. Roberta Belarmina.