Utorak, 16 srpnja, 2024

Marijina legija

Marijina legija je katolička laička organizacija s ciljem slavljenja Boga, kako molitvom tako i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom.

U našoj Misiji pod vodstvom duhovnika: fra Maraka Vukovića, s Dragane Tomić, s Ivane Džambas, djeluje pet prezidija (grupa)

Za pristupanje Marijinoj legiji ne traži se osobita produhovljenost, nego samo malo dobre volje i ljubavi prema bratu čovjeku. Papa Pavao VI. rekao je da mu se u Marijinoj legiji najviše sviđa što je otvorena i malim ljudima.

Postanak
Marijina legija je katolička laička organizacija koja je nastala u irskome glavnom gradu Dublinu, 7. rujna 1921. Početak joj je bio vrlo skroman: petnaestak laika, većinom mlađe dobi, zajedno sa o. Michaelom Toherom, svećenikom Dublinske nadbiskupije, okupilo se na molitvu i promišljanje o tome kako bi najbolje mogli ugoditi Bogu i probuditi ljubav prema njemu u svijetu. Tako su započeli s apostolatom. Među pokretačima tog prvog sastanka bio je i sluga Božji Frank Duff (1889.-1980.), koji je kasnije imao odlučujuću ulogu u razvoju i širenju organizacije. Idejom laičkog apostolata Marijina legija bila je ispred svog vremena jer će tek Drugi vatikanski koncil općenito naglasiti apostolsku dužnost svakog kršćanina.

Marijina legija danas djeluje u 170 država diljem svijeta. Djelatnih i pomoćnih (molitvenih) članova zajedno ima više od 10 milijuna. U mnogim zemljama Legija je darovala brojne mučenike – u Kini oko 4 000 legionara junački je poginulo za svoju vjeru, a oko 20 000 bilo ih je utamničeno. Kardinal Riberi, prijašnji internuncij Kine, nazvao je Marijinu legiju »čudom modernoga vremena i jednim od najvećih darova Majke Božje modernom svijetu«.

U Hrvatskoj Legija djeluje od 1956. godine. Legijini ogranci postoje u Đakovačko-osječkoj, Požeškoj, Zagrebačkoj, Sisačkoj, Bjelovarskokriževačkoj, Varaždinskoj, Riječkoj, Zadarskoj, Šibenskoj i Splitsko-makarskoj (nad)biskupiji. Najviše vijeće Marijine legije za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije je Regija Zagreb (adresa: Palmotićeva 33, 10000 Zagreb; e-mail: Zagreb.Regia.LM@gmail.com).

Marijina legija u Hrvatskoj pripadala je austrijskoj regiji sve do 2004. godine. To znači da su predsjednici, tajnici i blagajnici imali obvezu nekoliko puta godišnje davati izvješća austrijskoj legiji o radu Marijine legije u Hrvatskoj. Smisao tih izvješća i sastanaka jest u tome da se bdije nad njihovim angažmanom i djelovanjem kako bi ostali vjerni Crkvi, ali da bi ih se također i motiviralo na ono što se još bolje može napraviti. Kada su Legionari iz Hrvatske došli na redoviti susret Senata 2004. godine, osjetili su želju, nadahnuće, da potraže i svoj narod. Tada su uspostavili kontakt s tadašnjim voditeljem Hrvatske katoličke misije u Beču, fra Ilijom Vrdoljakom. U razgovoru su objasnili razlog svoga dolaska, što je to Marijina legija, na koji način funkcioniraju i sl. Već je prvi razgovor ostavio utisak na fra Iliju tako da je za drugi susret ostavljeno utvrditi način djelovanja i kontakt s bečkim senatom. Bečki senat je poslao br. Schmidta koji je sa fra Ilijom oformio prvi prezidij i odredio sistem po kojem će Marijina legija u misiji djelovati. Tako je osnovan prvi prezidij Marijine legije u HKM Beč, 6.11. 2004. pod nazivom „Ruža Otajstvena“. Duhovno vodstvo preuzeo je fra Ilija Vrdoljak, a prva predsjednica prezidija bila je sestra Bernarda Malbašić. Broj legionara je rastao iz dana u dan pa je već u kolovozu 2006. prezidij brojao 22 aktivna člana, od kojih je bilo 7 pretorijanaca, 2 probna člana, i 61 molitveni član. Danas Marijina Legija ima 5 prezidija u našoj Misiji.

Cilj i načela
Cilj je Marijine legije slaviti Boga svetošću njezinih članova, koja se razvija molitvom i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom. Taj rad legionari čine u sjedinjenju s Blaženom Djevicom Marijom nasljedujući njezine krjeposti. Ona je po Duhu Svetom začela Spasitelja svijeta. Kao Majka Kristova pod križem je postala i Majkom Crkve. Legija želi Mariju donijeti svijetu jer zna da je to po Božjem planu nepogrješivo sredstvo da se svijet osvoji za Krista. Legionarska služba temelji se na nauku o Mističnom Tijelu Kristovu kojemu je Krist Glava, a vjernici su udovi, dok je Marija Majka i Glavi i udovima. Po legionaru Majka Marija u onima koji su povjereni njegovoj brizi, kao i u njegovim sulegionarima opet gleda Gospodina Isusa Krista i služi mu. Iako je Legija prvenstveno laička organizacija, legionari traže duhovnu i apostolsku izgradnju od svećenika i redovnika koji kao legijski duhovnici zauzimaju cijenjeno mjesto u legijskom sustavu. Legijini ogranci traže crkveno odobrenje za svoj rad u nekoj biskupiji ili župi. Odanost crkvenom učiteljstvu i crkvenim vlastima ubraja se u temeljna Legijina načela.

Duhovnost
Legija je prožeta duhovnošću koju je naučavao sv. Ljudevit Montfortski. Čitajući Raspravu o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, Frank Duff zamislio se nad istinom da je Marija duhovna Majka koja rađa djecu nebeskom Ocu. I donosi zaključak, ako je to bilo u svezi Sina Božjega, to mora biti i sada u rađanju Mističnoga Tijela, a njezino djelovanje nastavlja se u njezinoj djeci. Montfort upravo naučava taj odnos djeteta i Marije, po pravoj pobožnosti – savršenoj posveti Mariji i Isusu, a koja je: unutarnja, nježna, sveta, postojana, nesebična. To se ostvaruje tako da se sve naše biti, htjeti i djelovati čini »po Mariji, s Marijom, u Mariji, za Mariju«. »Ova pobožnost je sigurno sredstvo koje nas dovodi k Isusu, jer je svojstvo Presvete Djevice da nas stalno vodi k Isusu, kao što je Isusovo svojstvo da nas stalno vodi k Vječnome Ocu.« (Rasprava, 164)

Članstvo
Djelatni članovi sudjeluju na tjednim prezidijskim sastancima. Prezidij je najmanja jedinica u hijerarhijskoj strukturi Marijine legije (do 20 članova). Sastanci se sastoje od molitve svete krunice i legijskih molitava, čitanja duhovnoga štiva, duhovnikovog nagovora te izvješća članova o učinjenom apostolatu (dušobrižničkom zaduženju). Ta zaduženja dogovaraju se na prezidijskom sastanku i djelatni član trebao bi im posvetiti barem dva sata tjedno. Djelatni legionar takoder dnevno moli molitvu Catenu Legionis koja se u osnovi sastoji od Marijinog Veliča – Magnificata.

Pomoćni članovi su vjernici koji se žele priključiti Legiji preuzimajući molitvenu službu u njezino ime. Tu službu ne treba prikazivati izravno na Legijine nakane. Dosta je da se prikazuje na čast Blažene Djevice. Pomoćni članovi ne dolaze na tjedne prezidijske sastanke i ne dobivaju radna zaduženja, već imaju obvezu da svaki dan mole sv. krunicu i legijske molitve. Pomoćni članovi važni su za izgradnju i djelovanje Marijine legije isto tako kao i djelatni članovi te mogu prisustvovati svim legijskim svečanostima i godišnjim duhovnim vježbama. Pomoćnim članom postaje se prijavom pri nekom od legijskih prezidija.

Crkveno priznanje
Svi pape od Pija XI. do Benedikta XVI. iskazivali su Marijinoj legiji najveće priznanje i blagoslivljali njezin rad. Biskupi najvećih misijskih područja – Indije, Kine i Afrike – dali su joj službeno priznanje kao odličnom sredstvu obraćenja. Jedan njemački biskup rekao je: »Izgleda kao da se po Marijinoj legiji ponovno budi snaga mlada kršćanstva kojemu zahvaljujemo čudesno širenje u prvim stoljećima.«

Djelatnost
Marijina legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad, osim davanja materijalne pomoći, skupljanja novca i političkog djelovanja. To se u praksi odvija npr. na sljedeće načine:

  • kućni posjeti obiteljima, bolesnim, starim i osamljenim osobama
  • posjeti bolnicama, staračkim domovima, zatvorima
  • priprava bolesnika za primanje svetih sakramenata i dolazak svećenika
  • rad s djecom i mladima (podučavanje katekizma, vođenje bratovština i klubova, itd.)
  • briga za strance i izbjeglice
  • apostolat medu osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, beskućnicima)
  • širenje katoličke literature
  • organiziranje molitvenih skupina, bratovština i patricija – skupina za proučavanje katoličke vjere

POZIVAMO VAS DA DOĐETE U LEGIJU

NAŠI PREZIDIJI IMAJU SASTANKE:

Ponedeljak: prezidij “Zvjezda Mora“ u 19,00 sati; 2. kat učionica B

Utorak: prezidij “Ruža Otajstvena“ u 19,00 sati; 2. kat učionica B

Srijeda: prezidij „Kraljica Mira“ u 19,00 sati; 2. kat učionica B

Utorak: prezidij „Ime Marijino“ u 17,30 sati; Winer Neudorf, župne prostorije.

Petak: prezidij „Gospa Bistrička“ u 17,45 sati; HKM Beč, 2. kat učionica B