Nedjelja, 25 veljače, 2024
Vijesti

33 koraka u Marijinoj legiji

U subotu, 26.11.2022. godine imali smo svečanu misu i završetak duhovne obnove u 33 koraka koju je predvodio fra Marko Vuković, duhovnik Marijine Legije. Po završetku mise, uslijedilo je druženje za sve članove i vjernike naše Misije.

“Citat iz knjige posveta Isusu po Marji”

Isus Krist, naš Spasitelj, pravi Bog i pravi čovjek, treba biti vrhovni cilj svih naših pobožnosti, inače bi one bile krive i lažne. Isus Krist je alfa i omega (Otk1,8) jer je on naš jedini Učitelj koji ne treba učiti, naš jedini Gospodar o kojem imamo ovisiti, naša jedina Glava s kojom moramo biti sjedinjeni, naš jedini uzor kojemu se trebamo upriličili, naš jedini liječnik koji će nas izliječiti,  naš jedini pastir koji će nas hraniti, naš jedini put koji nas treba voditi, naša jedina istina u koju moramo vjerovati. Bog nam nije stavio drugog temelja našeg spasa, naše savršenost i naše slave nego samo Isusa Krista. Svaka zgrada koja nije postavljena na taj kamen, utemeljena je na pomičnom pijesku i sigurno će se oborina prije ili kasnije.