Ponedjeljak, 15 travnja, 2024
Aktivnost

Posveta Isusu po Mariji

Kao i prethodnih godina, Marijina legija se priprema na posvetu Isusu po Mariji. To nazivamo 33 koraka hoda s Marijom. Marijanska duhovnost u životu vjernika na poseban način počinje po činu sinovske povjere Majke učeniku na Golgoti: „Ženo evo ti sina!“ Potom reče učeniku: „Evo ti majke!“ i od onog časa uze je učenik k sebi (Iv.19,26.27).

Kad se vjernik povjeri Mariji on postaje poput apostola Ivana, uze je k sebi za majku. Ona ulazi u naš život i mijenja ga.                                                                                                                                             

Mnogi crkveni učitelji, teolozi pisali su i pišu o Mariji, a sv. Ljudevit Montforski je ostavio i napisao posvetu Isusu po Marijinim rukama, po kojoj je i nastala Marijina legija i koja je sredstvo koje pomaže da vjernik može bolje upoznati i živjeti vjeru i krsne zavjete.                                                                                                                                        

Da bismo zadobili Isusa, Marija je najsigurnije, najlakše, najkraće, najsvetije sredstvo. Tko želi imati Isusa mora imati i Mariju.                                                                                                   „Sva sam tvoja i kraljice i majko moja, sve što imam tvoje je“.

s. Marija Kelek

84 thoughts on “Posveta Isusu po Mariji

Comments are closed.